Radio Antena Shqip
LIVE

Radio Antena Shqip

Aty ku arti është i pastër...Shqip

Radio Antena është jo komerciale. Me leje të Ministrisë së Kulturës dhe organeve përkatëse të Danimarkës është e licencuar të transmetoj në valën FM 90.2